B en W gaan voor Cultuurkwartier bij Weurden

19 december 2018

WINTERSWIJK – B en W van Winterswijk hebben zich achter de plannen geschaard voor een Cultuurkwartier Winterswijk. Voor het project, dat voorziet in onder meer een megabioscoop, nieuwbouw van de Muziekschool en een verhuizing van de bibliotheek naar het centrum, is een haalbaarheidsstudie gemaakt door Explorius Vastgoedontwikkeling. Het college van burgemeester en wethouders biedt die haalbaarheidsstudie nu aan de gemeenteraad aan.

Het Cultuurkwartier Winterswijk moet in het gebied tussen het Weurden, de Spoorstraat, de Roelvinkstraat en de Dingstraat komen en staat voor een ‘bruisende mix van cultuur, horeca, retail en wonen die bewoners en bezoekers van Winterswijk aanspreekt’, aldus de gemeente. Het plan komt in drie fasen tot stand: een haalbaarheidsstudie, ca. zes maanden, een ontwikkelplan, ca. zes maanden en een vervolgfase, ca. twaalf maanden.
De haalbaarheidsstudie is nu afgerond. In deze fase heeft Explorius het behoud van de huidige muziekschool vergeleken met vervangende nieuwbouw en heeft het bureau verkend of culturele en commerciële partijen willen participeren in het Cultuurkwartier. Hun ideeën, wensen en condities heeft Explorius vertaald in een concreet programma van eisen. De voorkeur van de bibliotheek, Boogie Woogie en Explorius gaat uit naar vervangende nieuwbouw direct aan het Weurden. Binnenkort tekenen de betrokken partijen hierover een intentieovereenkomst.

Park met parkeergarage
De bibliotheek en het muziekcentrum worden samen met een nieuwe bioscoop direct aan het Weurden gesitueerd. Ook komt er een park met daaronder een grote parkeervoorziening. Het park zal vanuit het Weurden zichtbaar zijn via een nieuw gängeske en maakt ook een verbinding richting de Notaristuin. Rondom het park komen woningen.

De voormalige Expert en Aldi aan het Weurden worden gesloopt, waarbij de gevels van de oude Expert behouden blijven. Wethouder Ilse Saris en Wim Aalderink gaven aan ‘dat de gehele ontwikkeling er niet alleen voor zorgt dat het gebied ingrijpend wordt opgeknapt, maar ook dat het centrum als geheel wordt versterkt met cultuurfuncties, horeca, een bioscoop en wonen. Hiermee vergroot Winterswijk haar positie als aantrekkelijke regionale plaats om uit te gaan, te winkelen en te wonen.’

Boogie Woogie
Het haalbaarheidsonderzoek laat zien dat nieuwbouw ongeveer even duur is als het opknappen van het bestaande gebouw van Boogie Woogie. Door Boogie Woogie en de bibliotheek samen in een nieuw gebouw onder te brengen kan een gebouw  neergezet worden met minder onderhouds- en energielasten. De bibliotheek verwacht dat het aantal leden weer zal toenemen bij terugkeer naar het centrum. In het vervolg van het project wordt samen met het Gerrit Komrij College uitgewerkt wat er met de leegkomende ruimte in de school gebeurt.

Kosten 20 miljoen
Met het opknappen van het volledige plangebied wordt er circa € 20 miljoen in het centrum van Winterswijk geïnvesteerd. Op dit moment is er nog een tekort van circa € 1 miljoen op het project. Het college vraagt Explorius dan ook in de volgende fase te komen tot een sluitende grondexploitatie. Wanneer de gemeenteraad de haalbaarheidsstudie vaststelt, werkt Explorius de studie in circa zes maanden uit tot een samenhangend ontwikkelplan. In deze fase zal uitvoerig worden gesproken met Winterswijkers, ondernemers en potentiële investeerders. Hun inbreng wordt verwerkt in het definitieve plan.

Schets: vooraanzijde vanaf het Weurden


Deel dit bericht

Advertentie


Socialmedia

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Gerelateerde artikelen