Colofon

De 50+ Krant is een uitgave van Te Loo Media, tweemaandelijkse huis-aan-huisuitgave op vrijdag. Oplage 14.300 in Winterswijk en buurtschappen en pickup-punten in Winterswijk.

Uitgever:
Te Loo Media. Directeur/eigenaar Franz te Loo
Algemene voorwaarden KvK 66118581

Verkoop advertenties voor 50+ krant en website:
Franz te Loo 06-57549610
aanlevering advertentiemateriaal e-mail:
mediacommunicatieprteloo@gmail.com

Redactie:
Jan Ruesink (eindredactie).
Redactiemedewerkers/tekstschrijvers:
Wim Ruesink, Loek Heinne, Betty Wassink,
Bernhard Harfsterkamp, Yvet Koskamp,
Diana Abbink, Bart Iking.
Aanlevering kopij, tips, persberichten:
redactie@devijftigpluskrant.nl

Webredactie:
Jan Ruesink, Peter van der Wel

Vormgeving krant, advertenties:
Evert Braakhekke

Advertenties:
Kathy Wolterink-Mulder

Foto’s:
Advertorials:
Sonny Krosenbrink
Overige foto’s:
pr en redactie

Verspreiding/bezorgklachten:
Meco distributie V.O.F.
sandd@mecodistributie.nl
0543-531218 – Rudy Wever

Auteursrecht
Overname van artikelen (of delen ervan) uit deze uitgave is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever. Dat geldt ook voor vermenigvuldigen, kopiëren, publiceren op internet of opslaan in een databank.

Aansprakelijkheid
De 50+ Krant wordt met grote zorgvuldigheid en naar beste weten samengesteld. Uitgever Te Loo Media en auteurs streven naar juistheid en volledigheid van informatie en beeld. Fouten blijven
mogelijk. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen, gebaseerd op onze informatie.


Deel deze pagina