Ereburger, beste naober, lintje… veel titels te verdienen in Winterswijk

28 januari 2020

We kennen allemaal wel de ‘clubleden van het jaar’ bij de vele plaatselijke verenigingen. Maar ook bij scholen, bedrijven en instellingen worden mensen vanwege hun inzet of bijzondere prestatie in het zonnetje gezet middels titels als erelid of lid van verdienste of zelfs bondsonderscheidingen. Ook krijgen regelmatig inwoners van Winterswijk een koninklijke onderscheiding. Maar er is meer in de wereld van onderscheidingen, prijzen en titels in onze gemeente.
Door Wim Ruesink
We hebben een en ander op een rijtje gezet. In verband met de nieuwe privacyregels en het feit dat vroeger niet alles werd gedocumenteerd, is het de redactie van deze krant niet gelukt het verhaal 100% compleet te krijgen. We hebben toch een aardige opsomming voor u weten samen te stellen, waarbij we wel een selectie hebben moeten maken.
We beginnen met plaatselijke onderscheidingen die door de gemeente worden toegekend
Ereburger

 

 

 

 

 

Een zeldzame titel in Winterswijk, waar ook weinigen weet van hebben, die hier tot nu toe slechts tweemaal werd uitgereikt. Die twee ereburgers zijn generaal-majoor R.K. Ross, bevelhebber van de 53rd Welsh Division die Winterswijk bevrijdde op 31 maart 1945 en op 30 maart 1946 werd benoemd tot ereburger. En Bernhard Stegeman: hij kreeg in 1952 het ereburgerschap van Winterswijk. Stegeman was schoolhoofd, dichter en schrijver naar wie een basisschool en straat zijn vernoemd in ons dorp.

Erepenning

 

 

 

 

 

 

 

De gemeenteraad heeft in 1980 de erepenning ingevoerd. Deze kan als blijk van waardering en dankbaarheid uitgereikt worden aan inwoners en niet-inwoners die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap van Winterswijk. Er zijn zilveren en bronzen erepenningen te verkrijgen. De laatste decennia zijn dat louter gedecoreerden van een zilveren erepenning, zoals Wim van Krimpen (2014), Johanna Reiss (2016), Thijs van Beem (2017), Rik Gommers (2018) en Ilse Saris (2019).
Ook bestaat de mogelijkheid dat een burger wordt voorgedragen door de gemeente voor een draag-insigne vanwege een heldendaad. Het Carnegie Heldenfonds verleent deze.
Beste Naober prijs
Sinds 2008 is er een ‘Beste Naober’ prijs, ingesteld door de Winterswijkse gemeenteraad. Deze twee jaarlijkse prijs is door de raad in het leven geroepen om daarmee zijn waardering tot uitdrukking te brengen voor mensen, bedrijven of organisaties die een opmerkelijke bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van de betrekkingen tussen de inwoners van Winterswijk en die van de Duitse buurgemeenten.
De Hazewindspeld
Sinds kort is er de Hazewindspeld. Deze kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen die zich bovengemiddeld hebben ingespannen. Men moet hierbij denken aan personen die een heldendaad hebben verricht, bijdragen hebben geleverd aan het algemeen maatschappelijk doel of de plaatselijke samenleving. Of een bijzondere prestatie heeft verricht en hiermee Winterswijk op een positieve manier onder de aandacht heeft gebracht.
Koninklijke onderscheidingen en eretekens
Dan zijn er diverse onderscheidingen die door de gemeente Winterswijk voor koninklijke goedkeuring worden voorgedragen, te weten het predicaat Hofleverancier, Koninklijke erepenningen voor verenigingen en de welbekende lintjes.
Hofleveranciers
Kende Winterswijk tot voor 2019 slechts één hofleverancier, Hesselink Koffie, nu zijn het er vier die deze titel mogen dragen. Naast Hesselink Koffie zijn dat bloemisterij Timmermans & Mulder, fietsenzaak Oonk en juwelier Sellink. Het is een eervol predicaat dat niet zo maar wordt uitgereikt. Er moet aan tal van voorwaarden worden voldaan, zoals dat het predicaat alleen kan worden verleend bij een bijzonder jubileum van 100 jaar of een veelvoud van 25 jaar daarvan. Ook moet de bedrijfsvoering van onberispelijk gedrag zijn en dient men te goeder naam en faam bekend staan. Niet onbelangrijk om hierbij te vermelden is dat het niet gaat om de geschiedenis van het bedrijf, maar om de huidige directie. Wil men als hofleverancier ook het bijbehorend schild hebben, dan moet daarvoor flink in de buidel worden getast, zo’n 800 euro. Hofleveranciers worden eens in de 25 jaar getoetst om vast te stellen of men de titel nog mag dragen.
Koninklijke erepenningen
Deze penningen waren er voor o.a. de volgende verenigingen: Concordia Kotten (2019) en Muziekvereniging Excelsior (2007). Voetbalclub WVC kreeg bij haar 100-jarig bestaan in 2012 het predicaat Koninklijk. De Koninklijke Winterswijkse Orkest-Vereniging (KWOV) mag als enige vereniging in Winterswijk het predicaat Koninklijk voeren.
Lintjes
“Die heeft een lintje gekregen”, horen we vaak. Bij de jaarlijkse uitreiking van de lintjesregen vlak voor Koningsdag. Worden de meeste mensen onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau, een enkeling krijgt op deze dag een hogere onderscheiding, Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ook zijn er nóg hogere koninklijke onderscheidingen zoals de Militaire Willems-Orde en de Orde van de Nederlandse Leeuw die slechts sporadisch worden uitgereikt. In 2018 kreeg onze plaatsgenoot, Raymund Roos (neuroloog en onderzoeker in het Leidse ziekenhuis LUMC) een onderscheiding tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, een hoge eretitel. Ook Carel van Sorgen werd in 2017 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje -Nassau voor zijn pionierswerk op het gebied van de Smart Industry. De meeste lintjes worden in Winterswijk uitgereikt daags voor Koningsdag. In 2019 waren dat er dertien. Maar lintjes kunnen het gehele jaar uitgereikt worden, vaak bij bijzondere gelegenheden als het jubileum of afscheid bij een vereniging of pensionering.

Gemeente wil meer ‘gewone’ mensen met een lintje
“Het vervullen van een bestuursfunctie is zeker geen voorwaarde om voor een lintje in aanmerking te komen”, zegt Paulien van Vliet, verantwoordelijk ambtenaar voor de afhandeling van de aanvragen namens de gemeente Winterswijk. “Iedereen die langdurig vrijwilligerswerk heeft gedaan kan in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding. Misschien doet je buurvrouw al tientallen jaren vrijwilligerswerk in het verpleeghuis en is ze daarnaast al decennialang als collectante in de weer. Of je buurman, die al net zolang de kleedkamers van de voetbalclub schoonmaakt en daarnaast misschien oppas-opa bij de speeltuin is. Veel verenigingen instellingen of clubs weten wel hoe ze hun vrijwilligers moeten voordragen voor een lintje, die redden zich wel. Maar het zijn juist de ‘gewone’ mensen die we willen onderscheiden. Ik wil dan ook graag een oproep doen aan mensen om iemand voor te dragen. Natuurlijk moet een ieder wel aan de voorwaarden voldoen, zoals minimaal vijftien jaar vrijwilligerswerk.”
Veel mensen denken dat het aanvragen van een koninklijke onderscheiding ingewikkeld is. Paulien van Vliet: “Dat is wat we vaak horen van mensen en dat is ook best begrijpelijk. Daarom willen we als gemeente graag helpen bij het indienen van een aanvraag. Ook ligt erbij de gemeente een informatiesetje klaar over de aanvraag van een lintje. Wilt u iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding, maar weet u niet hoe dit aan te pakken? Bel mij, Paulien van Vliet, gewoon rechtstreeks 0543-543106.“

Foto’s
Generaal-Majoor Ross Kreeg in 1946 het ereburgerschap van Winterswijk
Johanna Reiss kreeg de erepenning in 2016


Deel dit bericht

Advertentie


Socialmedia

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Gerelateerde artikelen