Grip op je loopbaan met gratis ontwikkeladvies

4 juni 2018

Van ‘hoe lang moet ik nog’ naar weer lol in je werk krijgen

 

Het kriebelt bij veel werkende 45-plussers: hou ik mijn werk nog zoveel jaar vol? Wíl ik dit nog zo lang doen en bestaat mijn baan in 2040 eigenlijk nog wel? Voor een aantal beroepsgroepen heeft de overheid daarvoor een mooi instrument bedacht: het (gratis) ontwikkeladvies 45-plussers. Psycholoog Arjan Bentsink uit Winterswijk is een van de adviseurs die oudere werkenden daarin goede raad geeft. “Je hoeft echt geen totale ommezwaai te maken om weer gelukkig te worden van je werk”.

Door Jan Ruesink

Het lange reizen elke dag begon de 56-jarige Rick*) steeds meer tegen te staan. En het werk boeide hem ook niet meer zo geweldig. ‘Als ik dat nog maar volhoud tot mijn pensioen’, verzuchtte hij. Maar Rick keek vervolgens eens goed om zich heen naar wat hij dan wel wilde, verdiepte zich in andere beroepen en besefte ten lange leste dat hij eigenlijk niets anders zou willen dan zijn huidige job. Daardoor ziet hij nu de leuke kanten van zijn werk ineens veel duidelijker en valt die reis naar kantoor eigenlijk wel mee. Rick kwam daarachter door gebruik te maken van het ontwikkeladvies 45-plussers. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft die regeling in het leven geroepen voor beroepen waarin ouder wordende werknemers het moeilijk krijgen, waarin veel verandert of voor functies die straks misschien helemaal niet meer bestaan.

Afstand nemen
“Veel werknemers denken momenteel na over hun toekomst”, weet arbeids- en organisatiepsycholoog Arjan Bentsink (47), bij wie Rick terechtkwam. “Ze moeten langer doorwerken, maar weten niet of ze dat werk nog wel twintig jaar kunnen of willen volhouden. Hun baan wordt fysiek of mentaal te zwaar en de veranderingen volgen elkaar snel op. Maar het komt ook voor dat de saaie of negatieve kanten aan het werk – en die zijn er altijd – gaan domineren, waardoor je de zonnige kanten niet meer ziet. Het wordt dan net als met het buitengebied van Winterswijk. Wij als inwoners vinden het heel  gewoon en vanzelfsprekend, maar als toerist kijk je hier je ogen uit bij zoveel natuurschoon. Daarom help ik mensen even afstand te nemen van hun dagelijkse werk. Dan bekijken ze hun situatie vaak heel anders.”

Arjan Bentsink: “Veel werknemers denken momenteel na over hun toekomst”

 

Met een ontwikkeladvies helpt Bentsink mensen vooral beter naar zichzelf te kijken, naar hun kwaliteiten, zorgen en dromen. “Ik beperk me dan niet tot het werk, maar vraag bijvoorbeeld ook naar hun hobby’s en vrijwilligerswerk, want ook die zeggen iets over je sterke kanten en passies. En ik laat ze tien vacatures zoeken die ze het leukst lijken. Het doel van dat alles is niet zozeer dat je het roer moet omgooien, maar dat je je meer bewust wordt van jezelf en je werk. Soms kan dat betekenen dat je op een andere manier omgaat met de chef of collega die je werkplezier vergalt, maar het kan ook zijn dat je eens op je baas afstapt met een opleidingswens. Je zult merken dat werkgevers dat op prijs stellen, want organisaties hebben behoefte aan personeel dat zich ontwikkelt, dat bereid is tot veranderen. En als je zelf nooit iets aangeeft, zul je ook nooit gevraagd worden. Zo werkt dat nu eenmaal.”
Toch is het bij de ontwikkeltrajecten die Bentsink met werkenden heeft doorlopen ook wel voorgekomen dat er echt een grote stap gezet werd. “Bij een secretaresse bijvoorbeeld die naar de zorg is overgestapt of een werknemer die voor zichzelf begonnen is. Soms zie je ergens te veel tegenop omdat je je eigen kwaliteiten niet kent. Natuurlijk, niet iedereen is geschikt om ondernemer te worden, maar je hoeft echt niet te kunnen praten als een autoverkoper om opdrachten binnen te halen.”

Ik Vertrek
Bentsink adviseert mensen dan wel om een toekomst te zoeken die aansluit bij hun ervaring of interesse. “Die Ik Vertrek-verhalen, daar geloof  ik niet zo in.  Van een totale ommezwaai  worden maar weinig mensen gelukkig. En het hoeft ook niet. Voor een overstap naar een andere werkomgeving zijn momenteel voldoende mogelijkheden. Bedrijven en organisaties zitten te springen om personeel en zijn bereid mensen te helpen met bijscholing”.
Dat oudere werknemers minder schoolbaar zijn, daar wil Bentsink niets van weten. “Ach, dat is een van die vooroordelen:  oudere werknemers zouden minder flexibel zijn, vaker ziek en nieuwe ontwikkelingen niet meer volgen. Onzin. Leren kan ook op leeftijd prima omdat je nieuwe informatie kunt laten aansluiten op bestaande kennis en ervaring waardoor het beter beklijft. Je ziet ook eerder de valkuilen waar je jongeren op attent kunt maken“.

APK
Volgens Bentsink zijn de eerste landelijke ervaringen met het ontwikkeladvies positief en is het aantal beroepsgroepen waarvoor het geldt ook uitgebreid. Het advies lijkt in zijn ogen wel op een APK voor je loopbaan. “Veel beroepen hebben geen onbeperkte houbaarheid meer, niets is meer vanzelfsprekend. Het is dus goed om dat eens in de zoveel tijd tegen het licht te houden: waar sta ik nu en waar over vijf jaar? Ik kan daarbij helpen, maar mensen moeten wel zelf in beweging komen. Alleen dan krijg je de regie over je loopbaan en werkplezier”.

 *) De naam Rick is om privacyredenen gefingeerd.

 

Ontwikkeladvies 45-plussers, een gratis loopbaanadvies

 

Het gesubsideerde Ontwikkeladvies 45-plussers geldt nog tot 1 januari 2020 of eerder als het budget op is. Het doel is deelnemers te stimuleren de regie over hun verdere loopbaan in eigen handen te nemen.Deelnemers krijgen een gratis op maat gemaakt advies ter waarde van 600 euro. In drie gesprekken van anderhalf uur staan je persoonlijke kwaliteiten, vragen, zorgen en kansen centraal. Het traject leidt tot een ontwikkelplan dat meer zicht geeft op wat je wilt en kunt doen om prettig werkend je AOW-leeftijd te bereiken.

Het Ontwikkeladvies is voor mensen van 45 jaar of ouder die gemiddeld minimaal twaalf uur per week werken in de beroepen administratief en secretarieel personeel, assistent en managementassistent, verkoper en logistiek medewerker detailhandel, schoonmaker, ambtenaar burger- en publiekszaken, cateringmedewerker, reisadviseur, ambulancepersoneel en medewerker in primair onderwijs of mbo.

Aanmelden kan bij een deelnemend psycholoog die is aangesloten bij NOLOC. (www.noloc.nl). In deze regio zijn dat adviseurs in onder meer Eibergen, Terborg, Doetinchem en Winterswijk. In Winterswijk is dat arbeids- en organisatie-psycholoog Arjan Bentsink (www.psychopraktisch.nl).  Je hoeft niet zelf je subsidie aan te vragen. Dat doet de adviseur. Meer informatie over het ontwikkelplan is te vinden op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl


Deel dit bericht

Advertentie


Socialmedia

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Gerelateerde artikelen