Hoogwater in beken door regen en smeltend sneeuw

14 december 2017

WINTERSWIJK – Smeltend sneeuw en hevige neerslag van de afgelopen dagen hebben tot hoge waterstanden in beken en rivieren geleid. Het Waterschap Rijn en IJssel is alert en treft waar nodig maatregelen.  Wel verwacht het schap dat de waterstanden in de beken binnenkort weer zullen dalen. In de hellende gebieden zal dit sneller gaan dan in de vlakke gebieden. Bij Winterswijk heeft onder meer de Boven-Slinge na Berenschot een deel van de Bekendelle blank gezet en voor grote plassen water in de omliggende weilanden gezorgd.

Het was de afgelopen dagen volop winter in West-Europa. Met het oplopen van de temperatuur en de regen smelt alle sneeuw zeer snel. Het smeltwater infiltreert eerst in de bodem. Er is echter nu zoveel water dat de grondwaterstanden overal erg hoog zijn en er geen water meer wegzakt.

Het overtollige water stroomt grotendeels af naar beken en sloten, waardoor deze ook vollopen. Maar ook de waterstanden in de Rijn en de IJssel zijn aan het stijgen, zodat de beken en sloten niet meer onder vrij verval in deze rivieren kunnen stromen. Gemalen pompen het water in situaties als deze uit de beek in de rivieren. Gemalen hebben echter een beperkte pompcapaciteit. Als de aanvoer van water (tijdelijk) groter is dan de afvoer, kunnen sloten en beken lokaal overlopen. Water in laaggelegen delen dat niet in de bodem kan zakken en niet afstroomt (denk aan laaggelegen delen van landbouwpercelen en weilanden, maar ook kuilen in bermen) veroorzaakt (grote) plassen. Er is in deze tijd van het jaar nauwelijks verdamping, dus deze plassen water zullen nog wel even zichtbaar blijven.

Naar verwachting bereiken de Rijn en de IJssel pas aankomend weekend de hoogste waterstand. De dijken kunnen deze verwachte waterstand goed aan. Wanneer het waterpeil in beken en sloten weer zal dalen is mede afhankelijk van de neerslag in de komende periode.

Uit een recente toetsing bleek dat 72 locaties in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel  niet voldoen niet aan de norm voor wateroverlast.  Deze gebieden krijgen deze periode extra aandacht. “Hier zijn we extra alert op de noodzaak eventueel extra maatregelen te treffen. Daarnaast maken we van de gelegenheid gebruik om de resultaten van de toetsing te checken met de realiteit. Hiervoor bezoeken we een aantal locaties en maken we dronebeelden.
Het Waterschapvraagt het publiek foto’s van ondergelopen gebieden te maken en te sturen. “Zo kunt u ons helpen om een beeld te vormen van de situatie.”

 


Deel dit bericht

Advertentie


Socialmedia

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Gerelateerde artikelen