Inloopavond over plan Rondweg Oeding

12 februari 2019

WINTERSWIJK – Het college van B & W van Winterswijk start de procedure voor de herziening van het bestemmingsplan ‘Rondweg Oeding, Kotten’. De aanpassing houdt verband met de aanleg van het Nederlandse deel van de rondweg om Oeding.
Voor de aanleg van de rondweg wordt op Nederlands grondgebied ongeveer 470 meter weg en een rotonde aangelegd bij de grensovergang Kotten. Al in 1995 zegde de gemeenteraad van Winterswijk toe mee te willen werken aan het Duitse plan voor de rondweg. Eind 2006 is hierover een overeenkomst gesloten tussen de Duitse overheid, de provincie Gelderland en de gemeente Winterswijk.

De bestemmingsplanherziening is gebaseerd op een door Straßenbau NordRhein-Westfalen uitgewerkt plan. Na verwerving van de voormalige seksclub Cotton Club is het tracé gewijzigd. In 2017 is het uitgewerkte plan gepresenteerd in diverse bijeenkomsten voor omwonenden en belanghebbenden. Het resultaat van deze bijeenkomsten is meegenomen in de voorbereiding van het plan, maar heeft volgens B & W niet geleid tot aanpassing van het tracé zoals dat in 2017 is gepresenteerd.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Rondweg Oeding, Kotten’ ligt vanaf woensdag 27 februari zes weken ter inzage op het gemeentekantoor. In deze periode kan een ieder het plan inzien en een zienswijze op het plan indienen. De gemeenteraad neemt naar verwachting in september dit jaar een besluit over het bestemmingsplan.
Ook komt er een inloopavond, waarop het plan kan worden ingezien en er vragen gesteld kunnen worden. Belanghebbenden en geïnteresseerden zijn welkom op 20 maart van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 te Winterswijk.


Deel dit bericht

Advertentie


Socialmedia

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Gerelateerde artikelen