Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek wil activiteiten uitbreiden

1 oktober 2019

Door Jan Ruesink
Zingen, muziek maken, tekenen, kleien, naar verhalen over vroeger luisteren. Kunst kan de juiste snaar raken bij ouderen. Sinds een jaar organiseert Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek kleinschalige en intieme projecten voor ouderen die door somatische klachten of dementie minder vitaal zijn. Meer activiteiten met meer vrijwilligers voor meer ouderen is het doel voor komend seizoen.
“Ik voelde me net weer een meisje van achttien” en “zo mooi, die liedjes die we vroeger aan de keukentafel zongen”. Het zijn zomaar twee van de vele ontroerende reacties die de vrijwilligers van Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek regelmatig horen op activiteiten. Het initiatief van cultuurcentrum Boogie Woogie heeft in het afgelopen, eerste seizoen al achthonderd ouderen in de regio bereikt met een club vrijwilligers van zo’n honderd voorlezers, zangers, muzikanten en gespreksleiders.
De muzikanten, voorlezers en koorleden van Lang Leve Kunst komen inmiddels regelmatig langs bij verpleeg- en verzorgingshuizen in Winterswijk, Oost Gelre, Berkelland en Aalten. En dat bevalt de bewoners kennelijk zo goed dat de vrijwilligers zichzelf vaak al niet meer hoeven aan te bieden, maar door de instellingen gevraagd worden terug te komen. Programmaleider Harry ten Brinke van Lang Leve Kunst denkt wel te weten hoe dat komt: “Wat onze vrijwilligers doen is namelijk iets anders dan bijvoorbeeld een koor dat in een grote zaal komt optreden. Dat is ook een mooie activiteit, maar bij ons is het vaak kleinschaliger en interactiever. Het roept herkenningen op en stimuleert tot meedoen. De mensen dansen en zingen vaak spontaan mee. Muziek, zeker die van vroeger, maakt mensen met dementie ook rustiger.
Vrijwilligster en coördinator Mathilde Oesterholt weet daar over mee te praten:  “Bij het voorlezen blijft het vaak niet bij oplezen van een stuk tekst. In deze tijd van het jaar zoeken we bijvoorbeeld een mooi herfstverhaal uit en nemen we kastanjes en bladeren in allerlei kleuren mee. We proberen alle zintuigen te stimuleren en gaan met de ouderen in gesprek. Het weer levendig maken van die herinneringen ontroert de mensen en kan zowel vreugde als verdriet ontlokken. We leren de vrijwilligers daar ook mee om te gaan.”
Lange Leve Kunst Oost-Achterhoek is de regionale vertegenwoordiger van het gelijknamige landelijke project, dat is opgezet om de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren met culturele activiteiten. De gedachte is dat kunst verborgen talenten naar boven haalt, vergeten hobby’s doet herleven, mensen activeert en leidt tot ontmoeting met leeftijdsgenoten, maar ook met jongeren en kinderen. In deze regio wordt het project gecoördineerd door Boogie Woogie in Winterswijk. Projecten die afgelopen jaar hier zijn opgezet zijn:
– Oud = In. Een filosofiegroep waarin het draait om het gesprek over levensvraagstukken rond het ouder worden.
– de Voorleesbrigade. Mensen laten genieten van verhalen van vroeger, uit de streek of in het dialect.
– Zang aan Huis. Samen zingen in een woongroep van een instelling.
– Muzikant aan Huis.  Muzikale activiteit met bijvoorbeeld liedjes van vroeger.
Ook wordt geprobeerd activiteiten te ontwikkelen waarbij jong en oud aan elkaar gekoppeld worden. Ten Brinke: “Zoals het project de school vroeger en nu. Leerlingen van basisschool De Bataaf zijn bij verzorgingshuis De Pelkwijk geweest om van ouderen te horen hoe het er vroeger in de klas aan toe ging. Naderhand brachten diezelfde kinderen de ouderen naar school om ze te laten zien hoe er tegenwoordig wordt lesgegeven. Door die verbinding te zoeken willen we de wereld van ouderen en jongeren weer bij elkaar brengen. Te vaak leven die gescheiden, terwijl ze zo veel voor elkaar kunnen betekenen en van elkaar kunnen leren.”
Er wordt ook samengewerkt met het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek, waarbij al activiteiten zijn gehouden rond de streektaal, de oude havezate ’t Waliën en monumenten en hun bouwstijlen.
De activiteiten worden altijd overlegd met de leiding en activiteitenbegeleiders van de verpleeg- en verzorgingshuizen, zodat ze zo goed mogelijk op de bewoners worden afgestemd.
Er is echter ook een groeiende groep ouderen die op deze manier niet bereikt kan worden, omdat ze thuis wonen, maar wel kampen met bijvoorbeeld vereenzaming en beginnende dementie. Ten Brinke: “Die mensen willen we komend jaar ook graag bereiken, zodat onze vrijwilligers één op één of met een groepje bewoners van een flat samen iets kunnen doen. Dat zal dan het beste via de thuiszorgorganisaties geregeld kunnen worden. Ook moeten we kijken of we er genoeg vrijwilligers voor hebben, want onze bekendheid groeit en we worden – gelukkig – steeds vaker gevraagd door instellingen.”

Wie wil ouderen blij maken met zang, muziek of voorlezen?
Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek kan nog goed meer vrijwilligers gebruiken. In de eerste plaats worden coördinatoren gezocht voor de planning van Muzikant aan Huis en voor Zang aan Huis ter ondersteuning van de huidige coördinator, maar ook mensen die zich een of enkele dagdelen per maand willen inzetten als vrijwilliger. Dat kan een middagje voorlezen zijn, een uurtje met vriendinnen komen zingen, maar ook het begeleiden bij tekenen of schilderen of een gespreksgroepje leiden. Iedereen kan zich aanmelden, mantelzorger, scholier, oudere, zorgmedewerker of amateurkunstenaar.
Vrijwilligers krijgen een gedegen introductie en training. Er zijn ook regelmatig inspiratiesessies, zoals een middagsymposium met workshops op vrijdag 11 oktober in Boogie Woogie.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met programmaleider Harry ten Brinke, via 0543-515569 of info-llkoa@boogiewoogie.nl. Meer informatie op www.boogiewoogie.nl/lang-leve-kunst/.


Deel dit bericht

Advertentie


Socialmedia

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Gerelateerde artikelen