Nederlanders denken te licht over pensioengat

12 juli 2018

AMSTERDAM – Nederlanders zijn geneigd de kosten van levensonderhoud na pensionering fors te onderschatten: degenen die de pensioenleeftijd naderen, verwachten gemiddeld 38% van hun pensioeninkomen aan eerste levensbehoeften te besteden, maar in werkelijkheid geven gepensioneerden er meer dan 52% aan uit. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek van beleggingsadviesbureau Schroders in Amsterdam.
Het pensioeninkomen is volgens het onderzoek ook lager dan wat bijna-gepensioneerden verwachten straks nodig te hebben om comfortabel van te leven. Uit het onderzoek – waarin meer dan 22.000 mensen uit 30 landen werden ondervraagd – blijkt dat nog werkenden in Nederland verwachten gemiddeld 75% van hun huidige inkomen nodig te hebben om echt comfortabel te leven, terwijl gepensioneerden in werkelijkheid gemiddeld 69% ontvangen. Het pensioengat is echter een stuk kleiner dan elders in Europa. In België bijvoorbeeld ontvangen gepensioneerden in werkelijkheid maar 54% van hun huidige inkomen.

Van de verwachtingen van de nog niet gepensioneerden, zoals een tweede huis kopen (wens van 5%) of investeren in vastgoed om te verhuren (bij 7% van de ondervraagden), komt in werkelijkheid vrijwel niets terecht. Volgens het onderzoek geven Nederlanders na hun pensionering daar hoegenaamd geen geld aan uit, vermoedelijk omdat er de andere kosten tegenvallen en er niets voor overblijft.

Ondanks dit pensioengat blijken Nederlandse gepensioneerden relatief tevreden afgezet tegen Europa, want maar liefst 60% geeft aan dat ze comfortabel kunnen leven. Dat is bijna twee keer zoveel als het aantal Belgen dat deze vraag positief beantwoordde, slechts 33%. Aan de andere kant van het spectrum geeft 7% van de Nederlanders aan dat ze niet genoeg hebben om comfortabel te leven, terwijl 34% zegt wel wat meer te kunnen gebruiken. Nederlanders zien het aflossen van de hypotheek als grootste prioriteit (na het voorzien in hun eigen levensonderhoud met 33%) tijdens hun pensioen. Ongeveer 11% van het totale bedrag dat beschikbaar is (pensioen, spaargeld en ander liquide vermogen) zal naar verwachting van de nog niet gepensioneerden opgaan aan aflossen van de hypotheek. In de praktijk blijkt dit overigens maar 7% te zijn, als men daadwerkelijk gepensioneerd is.

Hein Kuijpers van Schroders: “Het pensioengat, waarover zoveel te doen is, blijkt daadwerkelijk te bestaan, maar daarbij speelt een te optimistische inschatting een grote rol. Er bestaat een reëel risico dat mensen onderschatten hoeveel van hun pensioeninkomen ze nodig zullen hebben voor de kosten van levensonderhoud en hoeveel geld ze nodig hebben om na hun pensioen comfortabel te leven, zeker nu de rendementen op spaargeld en beleggingen zo laag zijn en de inflatie oploopt. Er is geen toverformule. Om te voorkomen dat de toekomstige generaties na hun werkzame levens krap bij kas komen te zitten, zullen mensen het belang ervan moeten inzien om zo jong mogelijk te beginnen om geld apart te zetten. Wie tot zijn vijftigste of zestigste wacht, is te laat om dit tekort aan te vullen.”


Deel dit bericht

Advertentie


Socialmedia

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Gerelateerde artikelen