Nieuw plan voor inrichting Korenburgerveen

28 maart 2018

ARNHEM/WINTERSWIJK – Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben gisteren een provinciaal inpassingsplan (PIP) in ontwerp vastgesteld voor het Korenburgerveen bij Winterswijk. Het ontwerp voor het inpassingsplan – waarmee de bestemming van het gebied juridisch wordt vastgelegd – is een herziening van het bestaande bestemmingsplan en is volgens GS nodig om het natuurgebied in te kunnen richten. Het ontwerp ligt van 5 april tot en met 16 mei ter inzage. Korenburgerveen behoort tot het Europese Natura 2000-netwerk waarin belangrijke flora en fauna voorkomen.

Om de kwetsbare natuur in de Natura 2000-gebieden te herstellen, is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ontwikkeld. Hierin werken overheden, natuurorganisaties en bedrijfsleven samen aan ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Om de natuurmaatregelen uit te kunnen voeren, moet de provincie de bestemming van een aantal percelen herzien van bijvoorbeeld agrarisch of recreatie naar water of natuur. Uitvoering van die maatregelen schept ook weer ruimte voor economische ontwikkelingen. Waterschap Rijn en IJssel, Natuurmonumenten en gemeente Winterswijk zijn nauw betrokken bij het opstellen van het provinciale inpassingsplan en bij het uitvoeren van de PAS-maatregelen.

Het plan heeft directe gevolgen voor een beperkt aantal eigenaren in het Natura 2000-gebied. Zij zijn op de hoogte van de voorgenomen bestemmingswijzigingen. De provincie is met hen in gesprek over de gevolgen voor hun eigendommen.
Het ontwerp inpassingsplan ligt van 5 april  tot en met 16 mei ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen indienen. Die worden verzameld in een reactienota, waarin GS melden wat ze doen met de ontvangen zienswijzen. Daarna leggen Gedeputeerde Staten het inpassingsplan samen met de reactienota voor aan Provinciale Staten. Voordat Provinciale Staten een besluit nemen kunnen indieners van een zienswijze deze mondeling toelichten. GS verwachten dat Provinciale Staten het definitieve inpassingsplan na de zomer vaststellen. Belanghebbenden die het niet eens zijn met het vastgestelde plan kunnen in beroep gaan bij de Raad van State.

Vanaf 5 april is het ontwerpplan digitaal in te zien. Tijdens openingstijden ligt een papieren versie ter inzage op het provinciehuis in Arnhem en het gemeentekantoor van Winterswijk.


Deel dit bericht

Advertentie


Socialmedia

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Gerelateerde artikelen