Raad besluit over grondige aanpak centrum Winterswijk

15 februari 2018

WINTERSWIJK – De gemeenteraad van Winterswijk neemt donderdag 22 februari belangrijke besluiten over vijf projecten in het kader van het Experiment Stedelijke Herverkaveling. In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente met diverse private partijen overeenstemming bereikt over het ruilen van gronden en gebouwen. Daardoor kunnen verschillende gebieden in en rond het centrum van Winterswijk grondig worden aangepakt.
In de omgeving van het raadhuis kunnen verspreid liggende parkeerterreintjes worden samengevoegd, wordt een weg verlegd en een nieuw openbaar park aangelegd. Het Rijksvastgoedbedrijf is eind 2017 begonnen met de sloop van het leegstaande belastingkantoor aan de Misterweg. Na de sloop richt de gemeente het gebied in als buurtpark. Het monumentale pand  van de voormalige Rijks Hoogere Burgerschool aan de Zonnebrink (foto) wordt verbouwd tot internethotel en wooneenheden voor jongeren. In Het Weurden wil de gemeente mix van cultuurvoorzieningen, horeca, retail en wonen realiseren. Ontwikkelende Bouwers Winterswijk (OBW) ruilen een kavel op de hoek Gasthuisstraat-Jeugdkerkstraat met een deel van Plan PelkPark in Winterswijk Oost. Op de kavel van OBW realiseert de gemeente een openbaar parkeerterrein voor centrumbezoekers. Op het Plan PelkPark bouwt OBW 13 levensloopbestendige ‘all-electric’ woningen.
In totaal worden met deze ruildeals circa 200 extra openbare parkeerplaatsen gerealiseerd, twee nieuwe parken aangelegd en drie cultuurhistorische panden opgeknapt. Ook wordt er 13.000 m² incourant vastgoed gesloopt en circa 3.000 m² leegstaand vastgoed getransformeerd naar nieuwe functies.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de laatste ruildeals te onderschrijven en de noodzakelijke besluiten te nemen om dit jaar te kunnen beginnen met de uitvoering van de focusgebieden Belastingkantoor, Zonnebrink en EucalyptaPark en met de tender voor focusgebied Het Weurden.

De provincie Gelderland staat zeer positief tegenover de plannen en heeft in december vorig jaar bijna 2 miljoen euro voor de uitvoering gereserveerd. Als de gemeenteraad instemt met de plannen wordt volgens B & W een flinke impuls gegeven aan de economische ontwikkeling, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van Winterswijk.

De raadsvergadering in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein begint om 19.30 uur en is openbaar. De vergadering is live te volgen via www.winterswijk.nl en twitter (twitter.com/Gem_winterswijk).


Deel dit bericht

Advertentie


Socialmedia

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Gerelateerde artikelen