Strooien bij gladheid in Winterswijk: waar, wanneer, door wie en hoe

9 december 2017

De opwarming van de aarde doet de winters geen goed. Toch heeft ‘s lands bekendste weerman, Piet Paulusma, ons een of twee Elfstedentochten binnen acht jaar beloofd. Het geeft maar aan dat de kans op echte winters toch reëel is. Winterswijk is dan ook weer voorbereid op mogelijke gladheidsbestrijding.

De uitvoering van de gladheidsbestrijding is in handen van de Rova. Die koopt de strooimiddelen in en houdt  voldoende materieel beschikbaar. Of er daadwerkelijk een strooiactie opgestart wordt, is aan de gemeente. Wim ter Maat van team openbare ruimte en wegen in Winterswijk legt het uit. “De gladheid wordt zoveel mogelijk preventief bestreden”, zegt Ter Maat. “Dit houdt in dat wanneer er gladheid wordt voorspeld, er enkele uren vooraf al begonnen kan worden met het strooien van zout. Om dat strooimoment zo goed mogelijk te bepalen wordt er gebruik gemaakt van specifieke meteorologische weersvoorspellingen en is er contact met de wegbeheerders van provincie en omliggende gemeenten.”

Routes
“Vanwege de kosten en het sparen van het milieu hebben we een onderverdeling gemaakt in hoofd- en 2e routes. De hoofdroute wordt altijd gestrooid als gladheid optreedt of als gladheid voorspeld wordt. Hierin zijn onder andere opgenomen: de hoofdstructuurwegen, wijkontsluitingswegen, industriegebieden en erftoegangswegen. Ook de ontsluitingswegen van het ziekenhuis, hulpdiensten, scholen en bejaardencentra, de belangrijkste fietspaden en het winkelgebied maken onderdeel uit van deze route. In het buitengebied worden als eerste de doorgaande wegen gestrooid en vandaar uit verdicht naar de woonkernen en de wegen naar de scholen in de buurtschappen. Blijft de gladheid aanhouden (sneeuw en ijzel), dan wordt ook de 2e route gestrooid. Dat is een uitbreiding van de routes in woonwijken of in het buitengebied van wegen die minder verkeersaanbod hebben.”

 

Wanneer
“In principe kan er 24 uur per dag worden gestrooid. Als er heel weinig verkeer op de weg is, doet het zout veel minder zijn werk. Daarom wordt in de regel aan het begin van de avond of in de vroege ochtend gestrooid. Wanneer sprake is van sneeuwval of ijzel, dan kan hiervan worden afgeweken. Bij erg lage temperaturen is de werking van het zout nihil en is strooien niet zinvol.”

“Voor het strooien van een volledige route worden vijf voertuigen ingezet. Twee tractoren met aanhangstrooier voor het buitengebied, twee voertuigen met opbouwstrooier voor de bebouwde kom en een kleine strooicombinatie voor de fietspaden en het winkelgebied. Elk voertuig kan worden voorzien van een sneeuwschuif. Vanaf opstart tot eind van een strooiactie is ca 3 – 3,5 uur nodig.”

 

Nat zout
“Meestal wordt er gestrooid met nat zout, dat wil zeggen dat er een pekeloplossing meegesproeid wordt met het zout, waardoor het zout sneller begint te werken, beter op de plek blijft liggen en er veel minder zout nodig is om de gladheid op te lossen.”

“Rova heeft een opslag van 100-110 ton zout.  Dit is ook ongeveer de hoeveelheid zout die afgelopen jaar is verstrooid. Voor het begin van het seizoen wordt er voor gezorgd dat de opslag vol is en gaandeweg het strooiseizoen wordt er bijgeleverd.”


Deel dit bericht

Advertentie


Socialmedia

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Gerelateerde artikelen