Studenten doorbreken eenzaamheid van ouderen

16 maart 2018

De kloof tussen onze rap digitaliserende samenleving en de vaardigheden van ouderen groeit razendsnel.  De ministeries van VWS, SZW en OCW sloegen hun handen ineen en gaven CINOP, met het programma Tel mee met Taal, de opdracht om hier actie op te ondernemen. In drie steden zijn pilots uitgevoerd. De resultaten zijn lovend. Dat smaakt naar meer.

“We werkten niet puur aan vaardigheden, zoals ‘omgaan met de muis’, maar aan sociale zelfredzaamheid. Steeds met het doel om eenzaamheid te doorbreken en digitale vaardigheden te vergroten”, aldus Christine Clement, projectleider van het project Ouderen & Digivaardigheden, waarbinnen de pilots zijn uitgevoerd.

Digitale inhaalslag noodzakelijk

Van ouderen wordt verwacht dat ze langer doorwerken én langer zelfstandig blijven wonen. Het wordt voor hen steeds lastiger om deel te nemen aan de maatschappij, hun zelfredzaamheid gaat achteruit en de eenzaamheid neemt toe. Ruim 100 laagopgeleide 55+’ers zonder digitale ervaring in Amsterdam, Middelburg en Tilburg zijn ieder door een student twee á drie maanden lang één op één gecoacht in het gebruik van tablet of smartphone. Zij overwonnen hun angst voor digitale apparaten en maakten hun eerste stappen op digitaal gebied. Op 14 maart jl. is de laatste pilot in Tilburg feestelijk afgesloten met de uitreiking van de certificaten aan de deelnemers.

Win-win

Niet alleen voor de senioren was het een leerzaam project, maar ook voor de deelnemende studenten. Zo werd er antwoord gegeven op vragen zoals ‘Hoe ga je om met andere culturen en hoe maak je nu echt contact met een ander?’

 

Vervolg

CINOP brengt voor de zomer een evaluatierapport uit met adviezen over voortzetting van het project in Amsterdam, Middelburg en Tilburg en andere gemeenten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Christine Clement van CINOP, cclement@cinop.nl.


Deel dit bericht

Advertentie


Socialmedia

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Gerelateerde artikelen