Studie naar verbetering spoor Winterswijk-Arnhem

14 februari 2018

ARNHEM – De Provincie Gelderland gaat samen met de regio Achterhoek, ProRail en vervoerders Arriva en Breng onderzoeken hoe de spoorlijn Arnhem-Winterswijk verbeterd kan worden. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden voor (spits)sneltreinen en op langere termijn elektrificatie. Ook wordt gekeken naar de kosten en baten van een vrije spoorkruising Arnhem-Oost en de haalbaarheid van een spoortunnel onder de Europaweg in Doetinchem.

Gedeputeerde Conny Bieze: ‘Met 21.000 reizigers per dag is de regionale spoorlijn in de Achterhoek een van de drukste van Nederland. We willen het spoor sneller en schoner maken. Hiervoor doen we onderzoek naar de mogelijkheden voor het versnellen van de lijn met een sneltrein in de spits en het vergroenen van de lijn door elektrificatie.’

Provinciale Staten hebben €25-30 miljoen gereserveerd voor een verdubbeling van het spoor tussen Didam en Doetinchem. Op verzoek van Provinciale Staten en ProRail wordt het onderzoek naar spoorverdubbeling verbreed met een studie naar (spits)sneltreinen op korte termijn en een gedeeltelijk elektrificatie op langere termijn. De huidige kwartierdienst Arnhem-Doetinchem blijft in alle alternatieven behouden.

Tegelijk met de studie naar extra dubbelspoor wordt onderzoek gedaan naar een vrije spoorkruising bij Arnhem-Oost. Een vrije spoorkruising zorgt ervoor dat treinen van en naar Zwolle, Winterswijk en Duitsland elkaar niet langer hinderen. Een vrije spoorkruising is niet alleen een verbetering van het regionale spoor maar ook het internationale treinverkeer (ICE, IJssellijn). Het onderzoek naar de kosten en baten moet in het najaar zijn afgerond. Daarna kan het met de minister worden besproken in het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

De aanleg van dubbelspoor en de mogelijke extra treinen hebben gevolgen voor de verkeersdoorstroming en veiligheid op de overwegen. Op het spoor tussen Didam en Doetinchem ligt de drukste overweg van Gelderland: de Europaweg (N316). Hier gaan 18.000 motorvoertuigen dagelijks het spoor over. De overweg is opgenomen in het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Een spoortunnel moet de veiligheid en doorstroming van het verkeer verbeteren. Deze studie moet voor de zomer klaar zijn.

Het onderzoek is naar verwachting eind 2018 afgerond. Daarna worden de alternatieven samen met de studie Arnhem-Oost en de Europaweg voorgelegd aan Provinciale Staten.


Deel dit bericht

Advertentie


Socialmedia

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Gerelateerde artikelen