Thema-avond op 11 oktober

28 september 2017

De koekoek heeft het moeilijk

 

Voor veel mensen is de luide roep van de koekoek, die in de loop van april voor het eerst te horen is, het geluid van de lente. Na enkele maanden is deze boeiende zomergast echter alweer vertrokken, want ongeveer eind juli gaan de volwassen koekoeken weer richting Afrika. Hun door ‘pleegouders’ grootgebrachte jongen volgen tot laat in de herfst.

IVN en KNNV verzorgen op 11 oktober een interessante thema-avond over de koekoek, die volgens Sovon Vogelonderzoek vrijwel is verdwenen in grote delen van het cultuurlandschap. Ook is er een forse afname in bossen en in mindere mate in natuurterreinen. De oorzaken van de teruggang zijn nog onduidelijk. Om meer kennis te vergaren en extra aandacht te vestigen op de koekoek, is 2017 door Sovon en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot Jaar van de Koekoek.

 

Teruggang

Hoewel de koekoeken er zeer waarschijnlijk al wel eerder waren, werden ze voor Winterswijk voor het eerst gemeld door meester Meinen in 1917 en 1918. De laatste decennia is een sterke achteruitgang van het aantal broedparen te zien. Volgens de telgegevens van de Vogelwerkgroep lag het aantal broedparen in Winterswijk van 1974 tot 1994 redelijk constant tussen 270 en 350. In de WCL-periode (1995 tot 1998) is Winterswijk korte tijd volledig gekarteerd en werd een sterke achteruitgang geconstateerd. Was het aantal toen nog 148, tussen 1999 en 2013 daalde het verder tot minder dan 100 broedparen.

De koekoek broedt nooit zelf, want het vrouwtje legt eieren in nesten van verschillende zangvogels en laat het broeden over aan deze ‘waardvogels’. Zodra de jonge koekoek uit het ei komt, gooit hij de eieren of jongen van zijn pleegouders uit het nest en eist het aangeboden voedsel op.

 

Lezing Kevin Collins

Tijdens de thema-avond op woensdag 11 oktober, die wordt georganiseerd door de samenwerkende afdelingen Oost-Achterhoek van de natuurorganisaties IVN en KNNV, gaat IVN-gids Kevin Collins in op de koekoek, de waardvogels, het migratiegedrag en hij vertelt over de recente onderzoeksresultaten.

Kevin Collins is afkomstig uit Enschede, geïnteresseerd in vele facetten van de natuur en geeft vanuit die passie regelmatig lezingen in de regio. De lezing wordt ondersteund met mooie video- en geluidsfragmenten en is voor iedereen toegan- kelijk.

 

Locatie: Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk. Aanvang: 20.00 uur. Entree (inclusief een consumptie): 3 euro voor IVN- of KNNV-leden en 5 euro voor niet-leden.

 

Meer informatie:

www.ivn.nl/afdeling/oost-achterhoek

en www.knnv.nl/oost-achterhoek


Deel dit bericht

Advertentie


Socialmedia

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Gerelateerde artikelen