Wanneer en waar is het ’t drukst in het centrum Winterswijk?

26 oktober 2017

WINTERSWIJK – Op welke dag van de week, hoe laat en op welke plek loopt er het meeste volk rond in het centrum van Winterswijk? Het antwoord: de zaterdag is nog steeds veruit favoriet, om half vier is het dan ’t allerdrukst en de meeste mensen lopen dan in de Misterstraat in de buurt van de Hema. Dat blijkt uit tellingen die zijn gepubliceerd in de nieuwe economische beleidsnota van de gemeente Winterswijk. In die nota ontvouwt het college van B en W ook enkele plannen om het centrum aantrekkelijk te houden en zo mogelijk nog aantrekkelijker te maken, waaronder een bewaakte fietsenstalling.
Het centrum van Winterswijk telt ongeveer 210 winkels met een totaal van circa 40.800 m² winkeloppervlak. In dit gebied heeft bureau Locatus dit voorjaar op 24 strategische punten tellingen uitgevoerd. De hoogste uurwaarde werd gemeten ter hoogte van Misterstraat 17 (ter hoogte van de Hema): 3400 passanten per uur op een zaterdag. De meeste passanten werden geteld op meerdere plekken in de Misterstraat, gevolgd door de Wooldstraat (met name bij H&M/Xenos/C&A) en de Markt. De drukste dag van de week is nog steeds de zaterdag en het drukste moment op die dag is rond half vier ’s middags.
Op basis van de verzamelde telgegevens wordt het aantal bezoekers in de telweek voor Winterswijk Centrum geraamd op 112.500 bezoekers. Dit najaar wordt het winkelcentrum voorzien van geautomatiseerde passantentellers op tien meetpunten, waarmee de analyse op het bezoekerspatroon verder kan worden verdiept.

 

De winkelleegstand in Winterswijk is na een toename in de crisisjaren weer aan het dalen. De leegstand bevindt zich vooral aan de randen van het centrum, in de aanloopstraten. In de kernwinkelstraten is niet of nauwelijks leegstand, zo schrijft de gemeente. De leegstand is met 7,9% relatief gunstig ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 9,3%

Beleving
In de gemeentelijke begroting 2018 is een bedrag van € 10.000 opgenomen voor het uitwerken van een actieplan, gericht op het verbeteren van de winkelbeleving in het centrum. Dit moet nog uitgewerkt worden met de centrumondernemers en citymarketing, variërend van fysieke aankleding tot vernieuwende evenementen. “De warenmarkt is een belangrijke economische trekker voor het centrum van Winterswijk en medebepalend voor gehele centrumbeleving. De Duitse gast is belangrijke doelgroep waarmee specifiek rekening moet worden gehouden bij de uitwerking van het actieplan.”

Bewaakte stalling
Ook wordt gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de parkeervoorzieningen, waaronder toevoeging van parkeerplaatsen op de Zonnebrinklocatie. Gratis parkeren blijft van kracht.

De voorzieningen voor fietsstallingen in het centrum zijn volgens het college beperkt, zeker op de drukke dagen. “Dit past niet goed bij Winterswijk als fietsgemeente bij uitstek. Zeker voor de duurdere elektrische fietsen is goede en veilige fietsenstalling van belang, bij voorkeur met laadfaciliteiten.”. In de gemeentelijke begroting 2018 is daarom een bedrag van € 10.000 opgenomen voor een plan van aanpak voor inrichting en organisatie van bewaakte stalling en oplaadpunten voor fietsen.
Ook met functiemenging en brancheverbreding wil de gemeente meer beleving creëren: “In het kernwinkelgebied zijn in basis alle vormen van detailhandel mogelijk. Ondernemers hebben de ruimte om verschillende productgroepen te combineren in het assortiment. Daarbij is ook een combinatie met ondergeschikte horeca mogelijk voor zover zich dit beperkt tot niet-alcoholhoudende drank. Er is bij een detailhandel met ondergeschikte horeca geen ruimte voor terrassen in de winkelstraat. Dit om er voor te zorgen dat de uitstraling in lijn blijft met de hoofdfunctie detailhandel.”
Obelink
Er zijn ook acties opgezet om bezoekers van publiekstrekker Obelink naar het centrum te lokken. “Doel is om hierin een volgende stap te zetten door een digitaal informatiepaneel te plaatsen langs de Misterweg ter hoogte van Obelink. Via zo’n informatiepaneel kunnen bezoekers en passanten actief gewezen worden op het winkelcentrum en de vele recreatieve en culturele evenementen. Dit kan in samenwerking met een gespecialiseerde partij die deze panelen voor eigen rekening exploiteert.”

“Het Spekende en de Notaristuin laten zien hoe dit soort projecten het aanzien van het winkelcentrum kunnen versterken. Op dit moment staan doorontwikkeling van de Notaristuin, het Weurden (met onder andere de voormalige Aldi en Expert) en het Raadhuisgebied op de gemeentelijke agenda”.


Deel dit bericht

Advertentie


Socialmedia

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Gerelateerde artikelen