‘Winterswijk heeft belang bij veelzijdige economie’

26 oktober 2017

WINTERSWIJK – Winterswijk heeft een veelzijdige economie, met veel interessante en kwalitatief sterke bedrijven in de verschillende sectoren, zoals industrie, detailhandel, landbouw, recreatie en zorg. Wethouder Rik Gommers ziet deze veelzijdigheid als een belangrijke economische kracht van Winterswijk: “Het maakt onze economie minder kwetsbaar, de arbeidsmarkt is erbij gebaat en verschillende sectoren kunnen elkaar versterken.” Hij zegt dat naar aanleiding van de beleidsnota economie die op 23 november in de gemeenteraad besproken wordt.

De gemeente Winterswijk heeft de ‘sterke ambitie om de economische ontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren’. Dit doet de gemeente door ruimte te bieden aan ondernemerschap, door te zorgen voor een goede fysieke en maatschappelijke infrastructuur, met goede dienstverlening, inzet van haar netwerken en financiële middelen. Het financieel en organisatorisch ondersteunen van samenwerkingsverbanden en het uitvoeren en ondersteunen van allerlei projecten zijn belangrijke instrumenten voor de gemeente om de economische ontwikkeling positief te beïnvloeden.

Winkelcentrum
Zo zal er de komende jaren onder andere worden ingezet op verdere versterking van het winkelcentrum, de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt, bedrijventerreinen, grensoverschrijdende samenwerking, ondernemerschap in het buitengebied, gebiedsmarketing en gezondheidstoerisme.

In 2016 is met een rondetafelgesprek economie voor het gehele Winterswijkse bedrijfsleven de eerste stap gezet richting deze integrale beleidsnota economie. Aansluitend zijn in samenspraak met het bedrijfsleven de belangrijkste thema’s in de verschillende sectoren in kaart gebracht en nader uitgewerkt. Doel is om aan de hand van deze beleidsnota de komende jaren actief met het bedrijfsleven samen te werken aan de verdere ontwikkeling van onze economie.

De beleidsnota economie wordt op 8 november behandeld in de commissie Ruimte, waarna de besluitvorming volgt in de gemeenteraad op 23 november. Klik hier voor de nota.


Deel dit bericht

Advertentie


Socialmedia

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Gerelateerde artikelen