Winterswijkers 15 euro goedkoper uit door afvalscheiding

1 juni 2017

WINTERSWIJK – Huishoudens in Winterswijk zijn gemiddeld bijna 15 euro goedkoper uit door het systeem van omgekeerd inzamelen. Dat blijkt uit een evaluatie van B en W van Winterswijk, die binnenkort in de raadscommissie wordt besproken. In 2015, vóór de invoering van het omgekeerd inzamelen, was het gemiddelde tarief van de
afvalstoffenheffing per aansluiting/huishouden iets meer dan € 200. Nu er een scheiding is gekomen tussen een vast en variabel deel (dat laatste over het aantal stortingen van restafval), blijkt dat het gemiddelde tarief van de afvalstoffenheffing voor 2016 uitkomt op € 185,57 per huishouden. Dat is bijna € 15 lager dan de gemiddelde
afvalstoffenheffing per huishouden in 2015.

Huishoudens in de kern van Winterswijk zijn volgens de gemeente relatief iets goedkoper uit dan huishoudens in het buitengebied. Een grote meerderheid van 69% van alle huishoudens in Winterswijk betaalt een tarief van tussen de € 155 en € 185. Daarnaast blijkt dat de huishoudens in de kern gemiddeld goedkoper uit zijn door de lediging per zak in de ondergrondse container dan de huishoudens in het buitengebied die betalen per lediging van de minicontainer. 74,3% van de huishoudens in de kern betaalt een tarief tussen de € 155 en € 185, terwijl dit voor 48,5% van
de huishoudens in het buitengebied geldt.

Op verzoek van de gemeenteraad is specifiek gekeken naar de groep huishoudens die in 2015 het
(laagste) tarief van € 170 betaalde voor de containercombinatie klein grijs (140 l) en klein groen (140 l).
Deze groep van ruim 3400 huishoudens betaalt over 2016 gemiddeld € 168,75. Ook in deze groep zijn
er huishoudens die meer moeten betalen dan voorheen. Een groep van 223 huishoudens op het totaal
van 3408 huishoudens (6,5%) betaalt zelfs meer dan € 200 aan afvalstoffenheffing. Nader onderzoek
wijst uit dat dit voornamelijk adressen zijn in het buitengebied, adressen in de kern waar meerdere
huishoudens (gezinnen) op een adres wonen en adressen waar de bewoners waarschijnlijk nog steeds
niet bekend zijn met de nieuwe regeling. Voor die laatste groep gaat de gemeente een gerichte
communicatiestrategie opzetten.
Hieruit kan volgens B en W de conclusie worden getrokken dat de groep die voorheen het laagste tarief betaalde, ook
in de nieuwe situatie gemiddeld gezien iets goedkoper uit is. Er zijn echter ook uitzonderingen en de
gemeente houdt deze goed in beeld en geeft hieraan extra aandacht.

In samenwerking met Rova wordt onderzocht of het wellicht zinvol is ondergrondse containers in het
buitengebied te plaatsen om het aantal ledigingen in het buitengebied terug te dringen. Inwoners in het
buitengebied krijgen daarmee de mogelijkheid om de minicontainer voor restafval om te ruilen voor een
afvalpasje voor een ondergrondse container.
Misbruik
Uit de evaluatie is ook gebleken dat bij iets meer dan 1000 huishoudens geen enkele lediging geregistreerd is. Deze huishoudens betalen wel het bedrag van € 155 vastrecht, maar hebben een variabel deel van € 0 aan afvalstoffenheffing. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld door het huishoudelijk afval te deponeren in een bedrijfsafvalcontainer. Er kan ook worden gedacht aan mogelijk misbruik zoals pasfraude of het deponeren van afval in openbare afvalbakken en dergelijke. Om mogelijk misbruik in de toekomst aan te kunnen pakken, gaat de gemeente dit samen met Rova verder onderzoeken. Ook wordt een vergelijking gemaakt met andere gemeenten die ook omgekeerd inzamelen.


Deel dit bericht

Advertentie


Socialmedia

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Gerelateerde artikelen