Winterswijkers geven De Post een dikke 7

Ilse Saris
30 april 2018

WINTERSWIJK – Winterswijkers zijn over het algemeen tevreden over hoe de gemeente Winterswijk uitvoering geeft aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

De Jeugdzorg en Wmo-begeleiding zijn per 1 januari 2015 overgeheveld naar de gemeente. Daarnaast werd de Participatiewet ingevoerd: één regeling die de Wet Werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong vervangt. De gemeente Winterswijk heeft De Post opgericht als loket voor alle vragen over het sociaal domein.
Nu de nieuwe werkwijze enige tijd in werking is, heeft de gemeente deze geëvalueerd. De evaluatie moet leerpunten opleveren voor beleid en uitvoering. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Moventum/Companen.

De belangrijkste conclusie is dat Winterswijkers over het algemeen tevreden zijn over hoe de gemeente de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet vorm geeft. Het gemiddelde cijfer dat ze geven is een 7,7. Ook de organisaties zijn over het algemeen tevreden over de samenwerking. Men vindt dat Winterswijk zaken voortvarend oppakt en dat het prettig samenwerken is.

Er is ook een aantal aandachtspunten genoemd voor nieuw beleid, zoals nog meer inzet op preventie. De gemeente zal deze aandachtspunten gaan uitvoeren. Wethouder Ilse Saris: “Ik ben heel tevreden over de resultaten, maar dat is geen reden om stil te zitten. De verbeterpunten zullen we voortvarend oppakken om onze dienstverlening nog beter te maken.”
Foto: Wethouder Saris: “Verbeterpunten oppakken”.


Deel dit bericht

Advertentie


Socialmedia

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Gerelateerde artikelen